Artikel Islami

5 Cara Berbakti Kepada Orang Tua dan Membahagiakan Hati…

Kedua orang tua ibarat malaikat yang telah Allah turunkan ke dunia untuk membersamai kita, tanpa pamrih dan penuh kasih sayang mereka mencintai kita. Mereka...
Fa
5 min read

Meraih Ridha Allah SWT dengan Berbakti Kepada Kedua Orang…

Seorang anak, meskipun telah berkeluarga tetap diwajibkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Begitu sangat...
Fa
8 min read

Keutamaan Puasa Daud dan Faedahnya (Puasa Nabi Dawud AS)

Keutamaan Puasa Dawud – Puasa adalah salah satu amal shaleh yang begitu mulia dan bisa mendekatkan siapa yang mengamalkannya lebih dekat dengan Allah SWT....
Fa
4 min read